08 maj 2021

En tidning på kristen grundNyheter

DO: Viktigt skilja på åsikt och handling

Familjen ansågs olämplig som fosterföräldrar på grund av sin kristna tro. Nu slår diskrimineringsombudsmannen, DO, fast att familjens utsatts för olaglig diskriminering.

Endast för prenumeranter
Fler artiklar