18 maj 2021

En tidning på kristen grundNyheter

Marknadsdomstolen öppnar för alkoholreklam

Tidningen Gourmet fick rätt i Marknadsdomstolen mot Konsumentombudsmannen (KO) i målet om alkoholreklam. I den dom som kom i dag fastställer Marknadsdomstolen tingsrättens domslut.

Endast för prenumeranter
Fler artiklar