08 maj 2021

En tidning på kristen grundNyheter

Svensk katolsk konferens om ekumenik

Den katolske patern Henrik Roelvink ledde under den gångna veckohelgen den årliga fortbildningskonferensen för katoliker som deltar i ekumeniska organ på det nationella planet. Den hölls vid Katolska ekumeniska nämndens samrådskonferens på Marielunds stiftsgård på Ekerö, väster om Stockholm.

Endast för prenumeranter
Fler artiklar