17 maj 2021

En tidning på kristen grundNyheter

130 miljoner till insatser mot alkohol och narkotika

Landets länsstyrelser och kommuner får, enligt ett regeringsbeslut i dag, sammanlagt 130 miljoner kronor under 2003 som ska användas till att förebygga missbruk av alkohol och narkotika och till att utveckla öppenvårdsinsatser för ungdomar och missbrukare.

Endast för prenumeranter
Fler artiklar