15 maj 2021

En tidning på kristen grundNyheter

AD godkänner lokala lönehöjningar

Akademikerförbundet hade rätt att företräda tre präster i förhandlingar om deras lön, slog Arbetsdomstolen, AD, fast i en dom i förra veckan. Därmed gav AD Akademikerförbundet rätt i deras tvist med Församlingsförbundet.

Endast för prenumeranter
Fler artiklar