22 april 2021

En tidning på kristen grundNyheter

Martin Luthers bibel återfunnen?

Den tyske reformatorn Martin Luthers egen bibel har troligen återfunnits. Fyndet innebär helt ny kunskap om den tyska bibel-översättningens tillkomst.

Endast för prenumeranter
Fler artiklar