09 maj 2021

En tidning på kristen grundNyheter

Tre ledamöter avgick i kyrkoherdestrid

Kyrkonämnden i Lammhult i Växjö stift sammanträdde i går kväll om striden om kyrkoherdetjänsten i Lammhult. När nämnden med minsta möjliga majoritet beslutade att inte tillsätta tjänsten avgick tre ledamöter under mötet.

Endast för prenumeranter
Fler artiklar