08 maj 2021

En tidning på kristen grundNyheter

Vid svåra kriser behövs kyrkorna

Regeringen anser att trossamfunden är så ovärderliga i krissituationer att man vill att de ingår i totalförsvaret. Samfunden ska kunna hjälpa till både i krig och vid katastrofer i fredstid. – När församlingarna nu har fått regeringens förtroende så förpliktigar det, säger Inge Otterdahl, pingstvän och före detta beredskapschef.

Endast för prenumeranter
Fler artiklar