14 april 2021

En tidning på kristen grundNyheter

Religionsdialog om livets mening

Representanter för de tre abrahamitiska religionerna, judendomen, kristendomen och islam, möts i dag och i morgon på Ersta i Stockholm till religionsdialog kring temat "Livets mening". Bakom samtalsdagarna står Centrum för samtidsanalys med stöd av Ersta diakonisällskap.

Endast för prenumeranter
Fler artiklar