06 mars 2021

En tidning på kristen grundNyheter

Mauretanien nytt samarbetsland för Svensk Pingstmission

Mauretanien, ökenlandet i nordvästra Afrika, är ett nytt samarbetsland för Svensk Pingstmission, SPM.

Endast för prenumeranter
Fler artiklar