09 mars 2021

En tidning på kristen grundNyheter

Våld mot äldre vanligt

16 procent av kvinnorna och 13 procent av umeborna i åldern 65 -85 år har varit utsatta för våld - det visar en studie om våld mot äldre kvinnor och män. Våld inom äldreomsorgen är också vanligt.

Endast för prenumeranter
Fler artiklar