03 mars 2021

En tidning på kristen grundNyheter

Djurens värde har ett starkt stöd

Människor och djur har samma värde och samma rätt att leva. Det stämmer 65 procent av svenskarna in i, helt eller delvis. Förklaring: sällskapsdjurens ökade antal samt utvecklingslärans genomslagskraft, tror professor Nils Uddenberg.

Endast för prenumeranter
Fler artiklar