12 maj 2021

En tidning på kristen grundNyheter

Tre biskopar varnar för avfolkning

På en tioårsperiod kommer medlemsantalet i Svenska kyrkan minska med hälften, enligt en rapport från Umeå universitet. I går möttes ”glesbygdsbiskoparna” från Luleå, Härnösands och Karlstads stift på Arlanda, för att lägga upp strategin för hur Svenska kyrkan ska kunna vara en folkkyrka, även i avfolkningsområden.

Endast för prenumeranter
Fler artiklar