14 april 2021

En tidning på kristen grundNyheter

Upprepade hot mot människorättsaktivister

Människorättsorganisationen Anmucic, en nationell kvinnoorganisation, har hotats upprepade gånger av arméstödda paramilitärer i Colombia.

Endast för prenumeranter
Fler artiklar