23 april 2021

En tidning på kristen grundNyheter

Arbetsförmedling kritiseras för positiv särbehandling

Arbetsförmedlingen i Stockholm får kritik av DO, diskrimineringsombudsmannen, för att bedriva positiv särbehandling vid anställningar. Personer med invandrarbakgrund ges företräde till tjänster.

Endast för prenumeranter
Fler artiklar