15 april 2021

En tidning på kristen grundNyheter

Italiens pingstvänner påminns om Mussolinis förföljelser under 1930-talet

När en valdensisk präst hänvisade till Mussolini och fascisttiden i samband med förslaget till ny religionsfrihetslagstiftning, var det särskilt oroande för landets pingstvänner. De minns förföljelserna från mitten av 1930-talet.

Endast för prenumeranter
Fler artiklar