15 april 2021

En tidning på kristen grundNyheter

Få kyrkor får pengar

Fyra och ett halvt år efter att programmet Växtkraft mål 3 startats i Sverige, visar det sig att få kyrkor fått bidrag. Knappt tre procent av de beviljade förslagen representeras av en kyrklig organisation.

Endast för prenumeranter
Fler artiklar