17 april 2021

En tidning på kristen grundNyheter

Kyrkorna var inte redo för landssorgen

Viljan att hjälpa och stötta vid sorger och katastrofer är stor i kyrkorna. Men hur är det i praktiken? Nya Dagen ringde ett antal kyrkor efter beskedet om Anna Lindhs bortgång. I Svenska kyrkan var det enkelt att få kontakt med en präst, men i en av de största frikyrkorna fanns inte en enda pastor att tillgå.

Endast för prenumeranter
Fler artiklar