15 april 2021

En tidning på kristen grundNyheter

Nytt starkt block inom WTO

En viktig motkraft mot USA och EU? Eller ett nytt hot mot de allra fattigaste länderna? Efter WTO-sammanbrottet i Cancún är de flesta ense om att världen fått ett nytt handelsblock att ta hänsyn till – men oense om vilka effekter den kommer att få.

Endast för prenumeranter
Fler artiklar