20 april 2021

En tidning på kristen grundNyheter

Ingen ökning av antalet utträden

Antalet utträden ur Svenska kyrkan tycks inte ha ökat dramatiskt i år.

Endast för prenumeranter
Fler artiklar