21 april 2021

En tidning på kristen grundNyheter

Lutherska kyrkan i Polen tar över 600 byggnader

Polens lutherska minoritetskyrka har rätt att ta över egendom som tillhört fyra protestantiska samfund som i dag upphört att existera. Beslutet från landets högsta domstol berör cirka 600 kyrkobyggnader och andra fastigheter i fyra regioner.

Endast för prenumeranter
Fler artiklar