09 mars 2021

En tidning på kristen grundNyheter

Lågt betyg för frikyrkans gudstjänster

Gudstjänsterna är det som får lägst betyg i svenska frikyrkor vid ett kvalitetstest av åtta områden. Evangeliska Frikyrkan, EFK, är ett av samfunden. – Medlemmarna har högre förväntningar på gudstjänsten än vad de tycker sig få infriat, säger pastor Öyvind Tholvsen i EFK.

Endast för prenumeranter
Fler artiklar