04 mars 2021

En tidning på kristen grundNyheter

Enkät

1. Har du någon gång känt att det varit svårt att vara höginkomsttagare och kristen? 2. Har du tackat nej till någon form av ersättning av etiska skäl? 3. Tycker du att kristna företagsledare lyckats påverka näringslivets etik i rätt riktning?

Endast för prenumeranter
Fler artiklar