05 mars 2021

En tidning på kristen grundNyheter

”Människorna vill höra om Jesus”

Pastor Rifaat har döpt över 2 000 omvända muslimer – i mullornas Iran. Följaktligen är säkerhetspolisen honom ständigt i hälarna. Förföljelsen är total. Ändå – eller kanske just därför – växer antalet kristna snabbt i Iran.

Endast för prenumeranter
Fler artiklar