18 maj 2021

En tidning på kristen grundNyheter

Hammar vill sänka kyrkoavgift

Ärkebiskop KG Hammar vill sänka kyrkoavgiften för att inte höginkomsttagare ska lockas lämna Svenska kyrkan av ekonomiska skäl.

Endast för prenumeranter
Fler artiklar