10 maj 2021

En tidning på kristen grundNyheter

Proteststorm mot homoäktenskap

Allt fler protester mot homoäktenskap skickas till riksdagens lagutskott. Hittills har drygt 9 000 namnunderskrifter nått kansliet. I slutet av januari ska frågan om könsneutral äktenskapsbalk tas upp i utskottet, enligt planerna.

Endast för prenumeranter

Thomas Österberg

Thomas Österberg är reporter och stf ansvarig utgivare på Dagen.

Fler artiklar