15 maj 2021

En tidning på kristen grundNyheter

”Svensk invandrarpolitik helt misslsyckad”

- Svensk invandrarpolitik har de senaste tjugo åren varit helt misslyckad. Integrationen har uteblivit och nettokostnaderna för invandringen har stigit i höjden så att det ligger runt 2-3 procent av bruttonationalprodukten eller 40-50 miljarder i kronor räknat, skriver ekonomiprofessor Bo Södersten i Dagens Nyheter.

Endast för prenumeranter
Fler artiklar