Nyheter

”Vi beslutade att inte bråka om detta”

– Ledarskapskonferensen är något vi kommit överens om och beslutat i församlingen, och uppslutningen är enorm. Många som undrar vad apostolisk ledarskap innebär ser det som en möjlighet att själva få sätta sig in i vad det innebär, säger pastor Christian Wendesten.

Christian Wendesten menar att de aktiva medlemmar som brukar mötas till gudstjänst i Vallhamrakyrkan sluter man upp bakom konferensen.En enda medlem har för en vecka sedan inför ett styrelsemötet uttryckt en önskan att konferensen inte skulle arrangeras av församlingen, säger han. Men  han förnekar inte att synen på ledarskap är en orsak till att han själv och hans kollega pastor Robin Coster har beslutat sig för att lämna Vallhamrakyrkan och bygga en ny församling.– Hur många som går med över till den nya församlingen kan jag inte säga. Vi värvar inte medlemmar, utan det blir i så fall de som vill bygga en församling tillsammans med oss, säger han. Moderna metoderEnligt Christian Wendesten vill han i sitt arbete för Guds verk tillämpa moderna metoder grundade på konservativa bibliska värderingar i stället för tvärtom, moderna värderingar och konservativa metoder. Ett arbetssätt som han redan med framgång tillämpat i församlingsarbetet i Partille.– När vi kom hit var vi ett 50-tal som firade gudstjänst. Söndagsskolan hade två barn, vi hade två hemgrupper och inget tonårsarbete. Nu är vi ungefär 200 på gudstjänsterna, det finns 40 barn i söndagsskolan, vi har 16 cellgrupper och ett 20-tal ungdomar i tonårsarbetet. Känsligt lägeVid sidan av ledarskapsfrågorna är enligt Christian Wendesten just frågan om medlemskapet något som man har olika mening om. Själv har han inte mycket till övers för det passiva medlemskap som bara visar sitt intresse för församlingsmötets omröstningar, men inte i övrigt deltar i gudstjänstlivet. Fram till i höstas var församlingsledningen enig i sina samtal, men när han då presenterade vissa förslag till förändring blev läget känsligt. Vill inte bråka– En majoritet av styrelsen/äldstekåren har varit för att genomföra. Men vi beslutade att inte bråka om detta, utan lämnar hellre för att så slippa stridigheter, till besvikelse och sorg för många medlemmar.Christian Wendesten kallar sig inte själv för apostel, men ser sig själv som ledare för ett team av ledare vars uppgift är att utrusta ledare och andra till tjänst i Guds rike. Det är fel om  det enda medlemmarna vill är att ha sitt namn i matrikeln, menar han.

Kommentera på Dagen.se
Fler artiklar för dig