04 mars 2021

En tidning på kristen grundNyheter

Röke kyrka renoveras för tre miljoner

Röke kyrka från 1906 iLunds stift ska renoveras till en kostnad av 2,7 miljoner kronor.

Endast för prenumeranter
Fler artiklar