25 februari 2021

En tidning på kristen grundNyheter

Stark majoritet för utredning

Nu går politikerna vidare med frågan om könsneutrala äktenskap. En parlamentarisk kommitté där alla partier finns representerad ska utreda frågan förutsättningslöst. En bred majoritet i riksdagens lagutskott ställde sig i går bakom en sådan hemställan till regeringen.

Endast för prenumeranter
Fler artiklar