24 februari 2021

En tidning på kristen grundNyheter

Tystnadsplikt kan vara obiblisk

Finns det tillfällen då förtroenden från själavård får delas med andra? Svaret är inte entydigt bland pingströrelsens pastorer. Nya Dagen har talat med två av demsom visar på delvis skilda synsätt.

Endast för prenumeranter
Fler artiklar