12 april 2021

En tidning på kristen grundNyheter

Sida stoppar bistånd till Mocambique

Sida och fem andra givare har fryst medlen i en fond för insatser inom utbildningsområdet i Moçambique. Beslutet kom efter det att en reguljär revision, som just kommit in till de sex givarna, visat på mycket allvarliga brister. Bland annat saknas stora delar av redovisningsunderlaget och medel har använts för aktiviteter som bryter mot avtalet.

Endast för prenumeranter
Fler artiklar