06 mars 2021

En tidning på kristen grundNyheter

Regeringen satsar mer på missbrukarna

- Vi måste bli mycket bättre på att hjälpa människor som fastnat i ett alkohol- eller narkotikaberoende, att bli fria från sitt missbruk. Samtidigt som missbruksproblemen ökat, har samhällets insatser för missbrukarna minskat, skriver folkhälsominister Morgan Johansson i Dagens Nyheter.

Endast för prenumeranter
Fler artiklar