09 mars 2021

En tidning på kristen grundNyheter

150 anklagelser om sexövergrepp utförda av FN-personal

FN utreder – på nytt – anklagelser om sexuella övergrepp begångna av FN-soldater och civil personal. Denna gång är det omkring 150 fall som rör pedofili, våldtäkt och prostitution i Kongo-Kinshasa som ska granskas.

Endast för prenumeranter
Fler artiklar