01 mars 2021

En tidning på kristen grundNyheter

Aborter på felaktiga grunder

Ungefär var 50:e abort till följd av fosterdiagnostik görs på grund av felaktig information till de blivande föräldrarna. I verkligheten hade fostren betydligt mindre skador än vad ultraljudsundersökningen visade.

Endast för prenumeranter
Fler artiklar