27 februari 2021

En tidning på kristen grundNyheter

För toleranta arbetsmiljöer

För första gången har beslutsfattare i Svenska kyrkans församlingar i Stockholms stift samlats för en inspirations dag om arbetsmiljö.

Endast för prenumeranter
Fler artiklar