03 mars 2021

En tidning på kristen grundNyheter

Nya grupper söker hjälp hos Frälsningsarmén

Alla får inte den hjälp de behöver i Välfärdssverige. – Nya grupper har sökt sig till Frälsningsarméns hjälparbete. Ensamstående föräldrar och pensionärer behöver ekonomisk hjälp i allt högre utsträckning, säger Peter Beronowsky, föreståndare för Frälsningsarméns sociala institut, FASI.

Endast för prenumeranter
Fler artiklar