04 mars 2021

En tidning på kristen grundNyheter

Präster som inte ville döpa anmäls

Tre av de präster som ställt sig tveksamma till att döpa barn till homosexuella har anmälts till domkapitlet i Göteborgs stift.

Endast för prenumeranter
Fler artiklar