03 mars 2021

En tidning på kristen grundNyheter

Anmälda präster blev feltolkade

De tre halländska präster som anmälts till domkapitlet för att de inte vill döpa homosexuellas barn anser att de feltolkats. Det är inte heller säkert att domkapitlet tar upp anmälan.

Endast för prenumeranter
Fler artiklar