07 mars 2021

En tidning på kristen grundNyheter

”Fosterdiagnostik kan leda till genetisk rasism”

– De nya metoderna för fosterdiagnostik kan leda till att man börjar gradera människovärde och handikapp, följden kan bli en genetisk rasism. Det säger Lars Lindberger styrelseledamot i Svenska Downföreningen, som vill stoppa de nya metoderna, tills man analyserat deras etiska följder.

Endast för prenumeranter
Fler artiklar