14 maj 2021

En tidning på kristen grundNyheter

Bönenätter inför Green-rättegång

På flera håll i landet arrangerar frikyrkoförsamlingar bönesamlingar inför nästa veckas rättegång med pastor Åke Green i Göta hovrätt i Jönköping.

Endast för prenumeranter
Fler artiklar