18 maj 2021

En tidning på kristen grundNyheter

Konsumentstöd till drabbade i Asienkatastrofen

Efter beslut av regeringen i dag ska Konsumentverket inrätta en särskild telefonservice för personer som drabbats av naturkatastrofen i Asien. Dit kan personer vända sig för att få vägledning om konsumenträttsliga frågor.

Endast för prenumeranter
Fler artiklar