07 maj 2021

En tidning på kristen grundNyheter

Organisationernas psykologer räcker inte till

Ett stort antal svenskar deltar just nu frivilligt på plats i arbetet med att hjälpa flodvågskatastrofens offer. Många av dem har bevittnat ett ohyggligt lidande utan att ha någon tidigare erfarenhet av katastrofarbete. Frågan är vilket stöd de kan vänta sig hemma i Sverige.

Endast för prenumeranter
Fler artiklar