15 maj 2021

En tidning på kristen grundNyheter

”Präster ska stå helt på den utsattas sida”

– Jag ifrågasätter inte prästers och diakoners rätt att engagera sig i politiken, eller hur de sköter sina politiska uppdrag. Tvärtom! Min utgångspunkt är hur utsatta människor uppfattar att ämbetsbärare också fungerar som myndighetspersoner.

Endast för prenumeranter
Fler artiklar