15 maj 2021

En tidning på kristen grundNyheter

”Viktigt värna kvinnans rätt till självbestämmande”

En ny enklare och billigare metod för fosterdiagnostik som införts i flera landsting har väckt debatt. Vissa kritiker menar att metoden missar kromosomskador – som Downs syndrom – på foster som annars skulle ha aborterats, andra är kritiska till att undersökningarna syftar till att klargöra vilka foster som ska aborteras.

Endast för prenumeranter
Fler artiklar