12 maj 2021

En tidning på kristen grundNyheter

Asylsökande barn försvinner

Kinesiska barn som söker asyl i Sverige försvinner efter bara några dagar i landet. Polisen tror att Sverige fungerar som transitland för människosmuggling med kinesiska barn. Barnen smugglas vidare till annan illegal verksamhet, trafficking eller tvångsarbete. Möjligen kan det också röra sig föräldrar som av oklar anledning för ut sina barn ur Kina.

Endast för prenumeranter
Fler artiklar