15 maj 2021

En tidning på kristen grundNyheter

Antalet asylsökande har halverats

Aldrig tidigare har det varit så svårt som nu för en asylsökande att få uppehållstillstånd i Sverige. Nio av tio sökande får ett avvisningsbeslut i första instans därför att de anses sakna asylskäl.

Endast för prenumeranter

Dagen

Artiklar skrivna av redaktionella medarbetare på tidningen Dagen.

Fler artiklar