19 april 2021

En tidning på kristen grundNyheter

Hur kan samhället bli mer mänskligt? – debatt mellan präster och kommunalråd

Är Gud och kommunal-råden överens om målen för ett mänskligare samhälle? Den provocerande frågan debatterades vid en temakväll, som arrangerades av Svenska kyrkan och Ås kontrakt.

Endast för prenumeranter
Fler artiklar