18 maj 2021

En tidning på kristen grundNyheter

Psykiatrin hänvisar till kyrkan

När psykiatrin i Östergötland inte hinner med sina patienter hänvisas de till Svenska kyrkan.

Endast för prenumeranter
Fler artiklar