23 april 2021

En tidning på kristen grundNyheter

”Större valfrihet i barnomsorgen”

Centerpartiet vill avskaffa maxtaxan och föreslår i stället en barnomsorgscheck som ger föräldrarna frihet att välja vilken barnomsorg de vill köpa. Det kan vara privat, kommunal, kooperativ eller något annat.

Endast för prenumeranter
Fler artiklar